Június hetedikén közgyűlés!

Az Érdi Városi Sportegyesület június 7-én, 18 órakor tartja évi rendes közgyűlését az Ercsi úti Sporttelepen!

MEGHÍVÓ!

Helyszín: Érdi Sporttelep (2030 Érd, Ercsi út 34.)

Időpont: 21018.06.07., 18.00

Ezúton szeretnénk meghívni az Érd Városi Sportegyesület fenti időpontjában tartandó közgyűlésére, ahol az alábbi napirendi pontok kerülnek megvitatásra és elfogadásra, ezért a megjelenés az egyesület tagjainak kötelező!

Napirendi pontok:
1., A közgyűlés levezető elnök elfogadtatása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő jelölése és elfogadtatása

2., Az Alapszabály 5. § 1.9. pontjában meghatározottak szerint:
a., Elnökség 2017. évi szakmai beszámolója
b., A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet)
c., Ellenőrző bizottság beszámolója
d., 2018. évi szakmai és pénzügyi terv

  1. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon tagok fele +1 fő megjelent. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanazon a napon, az ott megjelentek részvételével, 2018.06.07-én, 19.00-tól tartjuk. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésen minden rendes tag egy szavazati joggal rendelkezik.

Tisztelettel,

Novák Ferenc

Ügyvezető elnök

Érd, 2018. május 23.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet (pdf)

OBHGEPI_PK_342_Érd_Városi_Sportegyesület_9307013075589_206188249471

ÉRD VÁROSI SPORTEGYESÜLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ (pdf)

kieg.mell.